Năm 2022, hệ sinh thái công nghệ giáo dục Việt Nam đang có những sự thay đổi mạnh mẽ, trong đó định hướng tập trung đồng bộ vào các nền tảng công nghệ, tăng cường năng lực số của người dạy và người học, từ đó chuẩn hoá và phát triển đa dạng học liệu số, giải quyết các thách thức từ thực tiễn ngành giáo dục. Trong "cuộc chơi số" này, trường Đại học nào sớm lên Đại học số, trường đó sẽ chiếm thế thượng phong trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Hội thảo “EduTech: Xây dựng Đại học số trên nền tảng AWS" do CMC Telecom phối hợp cùng AWS và A.I-Soft tổ chức ngày 18/5/2022 sẽ chia sẻ bức tranh toàn cảnh về xu hướng công nghệ giáo dục mới, cách thức ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhất nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất cho công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo mọi lúc mọi nơi, phục vụ đa dạng nhu cầu đào tạo của các trường đại học trên môi trường số.

ĐĂNG KÝ NGAY

Dịch vụ điện toán đám mây của AWS và những dịch vụ phục vụ cho công nghệ giáo dục

Năng lực của CMC Telecom trong việc hỗ trợ và triển khai dịch vụ AWS cho các trường

Chia sẻ về Đại học số, kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên AWS, các câu chuyện thành công

ĐĂNG KÝ NGAY

Public Sector Sales Lead  
Amazon Web Services

Solutions Architect 
 Amazon Web Services

Architecture and Consulting Expert
CMC Telecom

CEO & Co-founder
A.I-Soft

Solutions Architect
A.I-Soft

ĐĂNG KÝ NGAY

Cập nhật xu hướng mới nhất của hệ sinh thái giáo dục hiện đại

Đơn giản hóa thủ tục, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn ngành giáo dục

Chuẩn hóa và phát triển đa dạng học liệu số

Xây dựng mô hình “Đại học số” hiện đại, nâng cao hiệu quả, năng suất cho công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo của trường

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

00
00
00
00

ngày

giờ

phút

giây

HỘI THẢO SẼ BẮT ĐẦU SAU